Odklad poslední vlny EET

Dle Ministerstva financí a Finanční správy dochází v důsledku Corona viru (COVID19) k odkladu třetí a čtvrté vlny EET. I přesto mohou podnikatelé dobrovolně zahájit evidenci tržeb začátkem května, mají-li k tomu vše potřebné. Těmto podnikatelům se všem doporučuje se začátkem elektronické evidence tržeb počkat. Opatření, která vznikla v reakci na COVID-19 mohou mít negativní vliv na chod ekonomiky, a tedy podnikání všech živnostníků. Jsou zde ovšem i další následky vzniklé tímto virem. ČR byla nucená ohlásit nouzový stav a zavést mnohá opatření snižující riziko nákazy virem a zabránit jeho rozšiřování.

Odložení povinnosti podnikatele evidovat tržby se netýká jen a pouze podnikatelů spadajících do třetí a čtvrté vlny EET. Omluveni jsou i ostatní podnikatelé nezávisle na tom do jaké skupiny spadají. Odložení povinnosti poplatníka elektronicky evidovat tržby platí do konce nouzového stavu, který byl a stále je v České republice prodlužován. Dále podnikatelé nemusí plnit svoji evidenční povinnost ještě i tří měsíce po ukončení nouzového stavu. Po této uplynulé době, která živnostníkům slouží k takovému znovuobnovení, a především pak k přípravě na příchozí poslední vlnu EET, zahájí podnikatelé/poplatníci znovu svoji daňovou povinnost.

Důležité je také zmínit, že během nouzového stavu nedochází ke kontrole povinnosti evidence podnikatelských tržeb.

RV